× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Tájékoztatás egyéni listás jelölt, polgármester jelölt és a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt részére ajánlóív igényléséről

|
2024. április 16. | Önkormányzat

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az egyéni listás jelölt és a polgármester jelölt igény bejelentésére a jogszabályban meghatározott A4 jelű formanyomtatvány-, a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt igény bejelentésére az A6 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az Algyői Helyi Választási Irodában (HVI) bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló vármegyében egy vármegyei listás jelöltséget fogadhat el.

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

A formanyomtatványhoz továbbá lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez.

A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán.

Az ajánlóívek átvétele

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2024. április 20. napján (szombat) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére:

 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár;
 • az ajánlóív igénylésére szolgáló, a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
  1. a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;
  2. a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet képviseletére meghatalmazott személy,
  3. az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy,
  4. az a-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

jogosult.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, 2024. május 6. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb, a jogszabályban meghatározott formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.

Az ajánlások száma

A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 132 darab, az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 44 darab, a ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 3 darab.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának és magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

 • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen. 

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján ( www.naih.hu ) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az egyéni jelölt bejelentése

Polgármester-jelöltet és képviselő-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, azaz 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a Helyi Választási Irodánál, amikor a Helyi Választási Bizottság a jelöltek szavazólapi sorrendjét kisorsolja.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2024. május 6-án 16.00 óráig az íveket kiadó HVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2024. május 7-én 16,00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei

HVI vezetője: dr. Varga Ákos jegyző
hivatali helyiségének címe: Algyői Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. telefonszáma: +36 62 517511
e - mail címe: jegyzo@algyo.hu

HVI vezető-helyettese: Gscheidt Tímea
hivatali helyiségének címe: Algyői Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
telefonszáma: +36 62 517517 / 913
e - mail címe: jegyzoiiroda@algyo.hu 

dr. Varga Ákos (Helyi Választási Iroda vezetője)

 

További hírek

Nagyjából egy kilométer hosszon újul meg első ütemben a Kastélykert utca: kiszélesítik az utat és kerékpáros nyomot is kialakítanak – erről is döntöttek a képviselők az áprilisi testületi ülésen. Az is eldőlt, hogy 17 nyári tábort támogatnak, és az idősek támogatását kiterjesztették.

2024. május 28. | Önkormányzat Bővebben

Kerek évfordulót ünnepelhettünk idén, hiszen 30 éves az Algyői Faluház. A falunapi rendezvények is ez a kerek szám köré szerveződtek. Három napig kicsik és nagyok is találhattak érdekes és izgalmas programot maguknak.

2024. május 27. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2024. május 28-án megkezdi a Géza utca páratlan oldalán a járda felújítását. Az építkezés alatt a páros oldalon lakók is számíthatnak forgalmi akadályokra! Időpont: 2024. május 27. (hétfő) 18:00, helyszín: Géza u. és a Bányász u. sarka.

2024. május 25. | Önkormányzat Bővebben

2024. május 24-én Magyarkanizsán aláírtuk az „Atlétika mindenkinek” című közös projektünk partnerségi szerződését. Az IPA-Interreg program keretében 152.234.269-Ft vissza nem térítendő 95%-os támogatást nyert önkormányzatunk.

2024. május 25. | Sport Bővebben

×