× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz hasznosítására

|
2024. május 03. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

1.) A pályázat kiírója:   Algyő Nagyközség Önkormányzata
Kiíró címe:    6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma:   +36 62/517-517
Elektronikus elérhetősége:  ph@algyo.hu
KRID azonosító:   553094979

2.) A pályázat célja és fajtája:

 1. A pályázat célja: Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz legmagasabb bérleti díj mellett történő hasznosítása.
 2. Versenyeztetés fajtája: ajánlattételi eljárás

3.) Pályázat tárgya és ennek jellemzői:

 1. A pályázat tárgya: Algyő belterület 1647 hrsz. alatti bruttó nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz
 2. Az ingatlan általános jellemzői:
  • Az ingatlan Algyő Nagyközség központjában, a Téglás utca – Búvár utca – Géza utca találkozásánál lévő körforgalom mellett helyezkedik el, felépítménye szerkezetileg egybeépült az önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg pékségként működő építménnyel.
  • Az ingatlan környezetében családi lakóházak, kereskedelmi egységek (pékárú üzlet, zöldség üzlet, élelmiszerüzlet, vegyes kereskedés, gyógyszertár) találhatók, továbbá vele szemben, az út túloldalán került kialakításra a helyi termelői piac.
  • Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik, a vezetékes víz- és elektromos energiaellátás mellett a szennyvízcsatorna-hálózat is kiépített. Az elektromos energiaellátás 1*32 A áramerősségben áll rendelkezésre.
  • Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a település építési szabályzatáról (AÉSZ) szóló 30/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az ingatlant kivett közterület művelési ágba sorolja.
 3. Az ingatlan műszaki jellemzői: 
  • A felépítmény téglalap alapú, a hasznos belső területe 22 m2, utcafrontra nyitott saroktelekkel rendelkezik.
  • Az ingatlan belső kialakítását tekintve egybenyíló üzlettérből, konyhából és hús előkészítő helyiségből, illetve vizesblokkból tevődik össze.
  • Területkiosztás:
   • üzlettér 9 m2
   • konyha 7 m2
   • vizesblokk 2,5 m2
   • hús előkészítő 3,5 m2
   • összesen 22 m2
   • terasz 9,04 m2
  • Az ingatlan jellemzőivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az Algyői Polgármesteri Hivatalban kérhető.
 4. Jogi feltételek:
  • A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki összességében (bérleti díj és folytatni kívánt tevékenység) a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
  • A Polgármesteri Hivatal a beérkezett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd dönt a bérlő személyéről.
   A minősítés és az elbírálás során előnyt élvez azon pályázó:
   1. aki az induló bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot tette,
   2. akinek a tevékenysége a helyiség, illetve az ingatlan profilkötöttségének megfelel.
  • Amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelő és a bérleti díj összegére kettő, vagy annál több azonos ajánlatot tartalmazó pályázat érkezik, a Polgármester a nyertes pályázó személyéről a jegyző és a pályázók jelenlétében licitálásos eljárás útján dönt.
  • A pályázat nyertesével a bérleti szerződést a döntést követő 30 napon belül meg kell kötni, e határidő jogvesztő.
  • A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépés esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld értesítést. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
  • A Polgármester döntése ellen közigazgatási úton fellebbezni nem lehet.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

 1. A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb bérleti díja: 3.500,- Ft/m2 (mentes az adó alól a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel), azaz 77.000,- Ft/hó.
 2. A 9,04 m2 nagyságú terasz használata közterület használati engedélyhez kötött, melynek díja május 1-től - augusztus 31-ig tartó időszakban 800,- Ft/m2/hó, az év többi hónapjaiban 600,- Ft/m2/hó.
 3. A pályázók a 4.a.) ponttal megegyező, vagy attól magasabb bérleti díjra tehetnek javaslatot.

5.) Az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó kikötések és feltételek:
Az ingatlan jellemzően családi házas lakókörnyezet és kereskedelmi, szolgáltató jellegű terület, mely a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú tevékenységek végzésére szolgál.

6.) Egyéb információk:
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2024. május 2. napja
Az ajánlatok megtételéhez rendelkezésre álló idő: 2024. május 2. napjától 2024. május 23. napján 12 óráig
A pályázatok elbírálásának ideje: 2024. május 27. napja
Az ajánlatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. címre
 • Elektronikus levélként: ph@algyo.hu e-mail címre
 • Hivatal kapun keresztül: az Önkormányzat KRID azonosító: 553094979

Adatkezelés: Az Önkormányzat a beérkezett pályázati dokumentációk tartalmát üzleti titokként kezeli, harmadik fél részére nem teszi megismerhetővé.

7.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Algyői Polgármesteri Hivatal Berényi András Üzemeltetési és Fejlesztési csoportvezető (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.)
Az ingatlan 2024. május 9. és 2024. május 16. napján 14-15 óra között, előzetes bejelentkezést követően személyesen megtekinthető.
E-mail:  berenyi.andras@algyo.hu
Telefon:  +36 20 4490616 ; +36 62 517517,
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00; Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között; Péntek: 8.00-12.00.

 

További hírek

Nagyjából egy kilométer hosszon újul meg első ütemben a Kastélykert utca: kiszélesítik az utat és kerékpáros nyomot is kialakítanak – erről is döntöttek a képviselők az áprilisi testületi ülésen. Az is eldőlt, hogy 17 nyári tábort támogatnak, és az idősek támogatását kiterjesztették.

2024. május 28. | Önkormányzat Bővebben

Kerek évfordulót ünnepelhettünk idén, hiszen 30 éves az Algyői Faluház. A falunapi rendezvények is ez a kerek szám köré szerveződtek. Három napig kicsik és nagyok is találhattak érdekes és izgalmas programot maguknak.

2024. május 27. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2024. május 28-án megkezdi a Géza utca páratlan oldalán a járda felújítását. Az építkezés alatt a páros oldalon lakók is számíthatnak forgalmi akadályokra! Időpont: 2024. május 27. (hétfő) 18:00, helyszín: Géza u. és a Bányász u. sarka.

2024. május 25. | Önkormányzat Bővebben

2024. május 24-én Magyarkanizsán aláírtuk az „Atlétika mindenkinek” című közös projektünk partnerségi szerződését. Az IPA-Interreg program keretében 152.234.269-Ft vissza nem térítendő 95%-os támogatást nyert önkormányzatunk.

2024. május 25. | Sport Bővebben

×