× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

PIACFEJLESZTÉS ALGYŐ TELEPÜLÉSEN

Algyő Nagyközség Önkormányzata 15.198.632,- Ft összköltségű, 85%-os támogatást nyert a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú - Piacfejlesztés Algyő településen -  c. pályázaton belül.

Támogatási Okirat iratazonosítója: 1940196426
Projekt azonosító: 1860261152
Ügyfél-azonosító: 1005261662
Ügyfél: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Kötelezettségvállalás összege (Ft) támogatási okirat alapján: 15.198.632
Tételek alapján számított támogatás összege (Ft): 15.465.393
Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 18.194.579
Igényelt bruttó támogatás értéke (Ft): 15.198.632
Saját forrás, önerő (Ft): 2.995.947

Projekt megvalósításának kezdete: 2019.12.16.
Projekt fizikai befejezése: 2020.10.14

Rövid összefoglalás a projektről

Algyő településen egy új piac kialakítása valósult meg az Algyő, Búvár u. 2, hrsz.: 802/1. ingatlanon, ezáltal a jellemzően állattartással és növénytermesztéssel foglalkozó tanyasi lakosság piacra jutásának támogatása, konkrét felvásárlási lehetősége, piacot teremtett. A projekt során megvalósult és elszámolt tevékenységek: Tervdokumentáció, 163,25 m2 alapterületen árusító terület kialakítása, kiselemes térburkolattal, A járda kialakítása térburkolattal történik a piac megközelíthetősége érdekében, Az OTÉK előírásának megfelelő akadálymentesített parkoló kivitelezése valósul meg, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság és a projekt teljes ideje alatt a projektmenedzsmenti tevékenység is.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása

A fejlesztés során 163,25 m2 alapterületű árusítótér kialakítása valósulna meg, 14 db fedett acél pavilon elhelyezésével. Padok elhelyezése, a járda és az akadálymentes parkoló kiépítése is megtörtént.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

A fejlesztés által a munkahelyteremtés és a jövedelmezőség javul, a beruházás által ösztönözve vannak a kistermelők a helyi termékek készítésére. A térség több lábon állását segíti a beruházás, hiszen az ipari vállalkozások mellett a mezőgazdasági vállalkozások aránya is nő.

A szállítási távolságok csökkenésével csökken a költség, csökkennek a járulékos költségek, ami szintén bevétel, illetve jövedelemnövekedést idézhet elő. A helyi piac kiváltja a nagykereskedő felé történő értékesítést, így magasabb áron tudja eladni termékét a termelő, illetve a vásárló is olcsóbban jut hozzá a friss tanyai mezőgazdasági termékhez. 

Megfordul az értékesítési pozíció, nem a termelő viszi az áruját a vásárlóhoz, hanem a vevő jön el a termelőkhöz a piacon keresztül. A termőhelyi adottságok megfelelőek, így a piac ebbe az irányba való eltolódása kedvező lesz. A mezőgazdasági termelés ilyen jellegű fejlesztése biztosítja a táji és természeti értékek védelmét is, megteremti a fenntartható gazdálkodást.

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdekében került meghirdetésre. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek településein a kisméretű infrastruktúra és az alapvető szolgáltatások fejlesztését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok együttműködésével tervezte megvalósítani a felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése volt. A fenti célok eléréséhez Algyő Nagyközség Önkormányzata teljes mértékben hozzájárult az új piac kialakításával.

kapcsolódó anyagok:


Kapcsolódó galéria: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 (4 db kép)

×