× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Új településterv kidolgozása

|
2023. július 12. | Önkormányzat

Tisztelt Lakosok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek, Vallási Közösségek! Tisztelt Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett egyeztetési partnert, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata megkezdte az új településterv kidolgozását. Ezzel a lépéssel a vármegyében elsőként lesz majd a legfrissebb jogszabályoknak megfelelő terve Algyőnek.

A településterv két alapvető része a fejlesztési terv (amely megújult tartalommal a korábbi településfejlesztési koncepciót, stratégiát és településszerkezeti tervet foglalja magába), valamint a rendezési terv (azaz a Helyi Építési Szabályzat és a mellékleteit képező szabályozási terv).  A szabályozási terv térinformatikai tartalommal is rendelkezni fog.

A fejlesztési tervben az önkormányzat településünk hosszútávú, 10-15 évre kitekintő jövőképét vázolja fel, majd a célok eléréséhez vezető stratégiai utat középtávú programokkal jelöli ki a közösségi szándékok, helyi érdekek mentén. Cselekvési programban előirányozza a célok eléréséhez szükséges rövid és középtávú tematikus és integrált fejlesztési feladatokat és egyéb tevékenységeket, kapcsolódó céladatokat, pénzügyi tervet, ütemezést, továbbá rögzíti a vízgazdálkodás és csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésének program-elemeit. A fejlesztési irányoknak megfelelően, a kialakult adottságokhoz igazodva, tervlapon határozza meg a nagyközség egyes területeinek felhasználási rendjét, az akcióterületeket, a fejlesztések térbeli összefüggéseit. A tervlap javaslatot ad majd a zöldinfrastruktúra-elemek térbeli kialakítására, tartalmazni fogja az épített és táji környezet korlátozó tényezőit, valamint a természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, vármegyei és országos területrendezési szándékok térbeli elemeit. Megmutatja továbbá a településünk működéséhez szükséges meglévő és tervezett műszakiinfrastruktúra-elemek (közlekedés, közműellátás) elrendezését.

A rendezési terv lényegében a Helyi Építési Szabályzat rendelete, amely az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos szabályokkal. Az egyes telkek övezeti besorolását a szabályozási tervi melléklet fogja tartalmazni.

A településterv akkor tölti be szerepét, ha felöleli nagyközségünk gazdasági szereplőinek települést érintő terveit és törekvéseit, valamint a helyi társadalom szükségleteit, ezért kérem Tisztelt Véleményező Partnereinket, vegyenek részt a tervezésben saját fejlesztési elképzeléseik közlésével, a felsorolt témákhoz kapcsolódó gondolataik megosztásával. 

A jelenleg hatályos településrendezési tervállomány ugyan teljes átdolgozásra kerül, de jó kiindulás a közös gondolkodáshoz, ezért településünk https://www.algyo.hu/onkormanyzat/telepulesfejlesztes-telepulesrendezes/telepulesrendezesi-terv web-oldalán, vagy a felelős településtervező honlapjának alábbi oldalain érdemes megtekinteni:

Érdemes az építési elképzeléseiket a jelenleg hatályos tervállománnyal összevetniük, és szükség esetén jelezni az eltérésekre vonatkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás később ne ütközzön építésjogi akadályokba. Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elképzelés beillesztését a tervanyagba.

Szorosan kapcsolódik a témához az önkormányzatunk https://www.algyo.hu/onkormanyzat/telepulesfejlesztes-telepulesrendezes/telepulesfejlesztesi-koncepcio web-oldalán található dokumentum is.

A Partnerségi véleményezés Algyő Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet szerint történik. Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket megküldhetik elektronikusan a polgarmester@algyo.hu címre, írásban pedig eljuttathatják személyesen, vagy postán a 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. számra.

Az észrevételeket 2023. július 31-ével bezárólag várja önkormányzatunk.

Molnár Áron polgármester

kapcsolódó anyagok: 2023 vizsgálatok

 

További hírek

A MÁV vizsgálja a vasútvillamos menetrendjének lehetséges sűrítését, ugyanis a már több mint két éve Szeged és Hódmezővásárhely belvárosai között ingázó járaton egyre többen vannak, reggelente alig lehet felférni a szerelvényekre – értesült a Szegeder.

2024. február 29. | Napjaink Bővebben

A temető bejárati részén és a ravatalozó környékén 2024. március 1-én pénteken megkezdődnek a térkő felújítási munkálatok. A Gyeviép Nkft. által végzett beruházás várhatóan több hetet vesz igénybe.

2024. február 29. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői Könyvtár újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

Önkormányzatunk részt vett Makón a víziturizmus fejlesztésével foglalkozó konferencián. A Marost érintő határon átnyúló tervek mellett információt kaptunk a magyarországi víziturizmus fejlesztési irányairól, valamint az alsó-Tisza és a Maros aktív víziturisztikai fejlesztési terveiről.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör pályázatot hirdet, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a Gyevikult Nkft. támogatásával: JELEK 2024 Irodalmi Pályázat címmel.

2024. február 22. | Kultúra Bővebben

×