× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat a Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) hasznosítására

|
2024. július 09. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan. Az ingatlan teljes alapterülete 247 m2, mely 88 m2 alapterületű árusítóteret, raktárakat és szociális helyiségeket foglal magába.

1.) A pályázat kiírója:   Algyő Nagyközség Önkormányzata
Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517
Elektronikus elérhetősége: ph@algyo.hu
KRID azonosító: 553094979

2.) A pályázat célja és fajtája:

2.a.) A pályázat célja: Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti, 247 m2 alapterületű üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő, legmagasabb bérleti díj mellett történő hasznosítása.
2.b.)  Versenyeztetés fajtája: ajánlattételi eljárás

3.) Pályázat tárgya és ennek jellemzői:

3.a.) A pályázat tárgya: Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti, 247 m2 alapterületű üzlethelyiség

3.b.) Az ingatlan általános jellemzői:

  • Az ingatlan Algyő Nagyközség központjában, a Kastélykert utca – Szamóca utca kereszteződésében, a Kastélykert utcán mellett helyezkedik el.
  • Az ingatlan környezetében családi lakóházak, fagylaltozó, megüresedett iskolaépület találhatók, továbbá vele szemben, az út túloldalán az 1956-os tér került kialakításra.
  • Az üzlethelyiségbe gépjárművel érkező vendégek parkolása a Szamóca utca felől megoldott.
  • Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik, a vezetékes víz-, gáz- és elektromos energiaellátás mellett a szennyvízcsatorna-hálózat is kiépített. Az elektromos energiaellátás 3 fázisban áll rendelkezésre.
  • Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a település építési szabályzatáról (AÉSZ) szóló 30/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az ingatlant „kivett áruház” művelési ágba sorolja.

3.c.) Az ingatlan műszaki jellemzői:

  • Az épület téglalap alapú, a hasznos belső területe 247 m2, mely 88 m2 alapterületű árusítóteret, raktárakat és szociális helyiségeket foglal magába, bejárata a Kastélykert utcára nyílik.
  • Az ingatlan jellemzőivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az Algyői Polgármesteri Hivatalban kérhető.

3.d.) Jogi feltételek:

  • A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki összességében (bérleti díj és folytatni kívánt tevékenység) a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
  • A Polgármesteri Hivatal a beérkezett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd dönt a bérlő személyéről.
   A minősítés és az elbírálás során előnyt élvez azon pályázó:
   a) aki az induló bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot tette,
   b) akinek a tevékenysége a helyiség, illetve az ingatlan profilkötöttségének megfelel.
  • Amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelő és a bérleti díj összegére kettő, vagy annál több azonos ajánlatot tartalmazó pályázat érkezik, a Polgármester a nyertes pályázó személyéről a jegyző és a pályázók jelenlétében licitálásos eljárás útján dönt.
  • A pályázat nyertesével a bérleti szerződést a döntést követő 30 napon belül meg kell kötni, e határidő jogvesztő.
  • A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépés esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld értesítést. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
  • A Polgármester döntése ellen közigazgatási úton fellebbezni nem lehet.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb bérleti díja: 175.048,- Ft/hó (mentes az adó alól a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel)
4.b.) A pályázók a 4.a.) ponttal megegyező, vagy attól magasabb bérleti díjra tehetnek javaslatot.

5.) Az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó kikötések és feltételek:
Az ingatlan jellemzően családi házas lakókörnyezet és kereskedelmi, szolgáltató jellegű terület, mely a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú tevékenységek végzésére szolgál.

6.) Egyéb információk:
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2024. július 9. napja
Az ajánlatok megtételéhez rendelkezésre álló idő: 2024. július 9. napjától 2024. szeptember 15. napján 24 óráig
A pályázatok elbírálásának ideje: 2024. szeptember 20. napja
Az ajánlatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. címre
 • Elektronikus levélként: ph@algyo.hu e-mail címre
 • Hivatal kapun keresztül: az Önkormányzat KRID azonosító: 553094979
  Adatkezelés: Az Önkormányzat a beérkezett pályázati dokumentációk tartalmát üzleti titokként kezeli, harmadik fél részére nem teszi megismerhetővé.

7.) További információ az alábbi címeken és időben kérhető: Algyői Polgármesteri Hivatal

Az ingatlan előzetes bejelentkezést követően személyesen megtekinthető.

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 8.00-12.00;
  • Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között;
  • Péntek: 8.00-12.00
 

További hírek

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

A kosárfonás régi, hagyományos mesterség, azonban egyre kevesebb kézművest lehet találni, aki őrzi még a gyevi kosárfonók titkait. Szalmáné Simon Éva Alkotó-díjas szakemberünk nemcsak ismeri csínyjt-bínyját ennek a technikának, de szívesen tanítja is azt.

2024. június 26. | Kultúra Bővebben

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. július 1-én, hétfőn az Algyői Polgármesteri Hivatal zárva tart.

2024. június 25. | Önkormányzat Bővebben

A csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciójára már nagy szükség volt a nagyközségünkben. Az Aranyhíd utca, a Kócsag és a Tutaj utca kerül most reflektorfénybe.

2024. június 24. | Önkormányzat Bővebben

×