× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Nem emelik Algyőn a helyi adókat 2024-ben

|
2023. december 18. | Önkormányzat

Nyílt ülésen 32 napirendi pontot tárgyalt meg a képviselő-testület novemberi rendes ülésén. Megszavazták többek között, hogy jövőre is biztosítják a rotavírus elleni védőoltást a gyermekeknek, döntöttek a lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának jövő évi mértékéről és megszavazták a bérkompenzációt is.

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának I.–III. negyedévi helyzetéről szóló előterjesztésből kiderült, hogy időarányosak voltak a teljesítések. Molnár Áron polgármester az ülésen két tételt emelt ki, amelyek meghaladták az előirányzatot, az egyik az útfenntartás, a másik pedig a háziorvosi szolgálat volt. Elmondta, hogy a házorvosi szolgálatnál a rezsiköltségek év elején magasak voltak, most pedig mínuszos számlák érkeznek, így várhatóan az év végére 100 százalékos lesz a teljesítés, az útfenntartásánál pedig átcsoportosításokkal rendezték a helyzetet.

Nő a szolidaritási adó

Az ülésen megalkották az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, majd a költségvetési koncepció is újra a képviselők elé került. A polgármester elmondta, azért nehéz a tervezés, mert mindig csak szeptemberben derül ki, mennyi pénze is lesz az adott évre az önkormányzatnak. Emlékeztetett, hogy 2020-ban és egy évvel később is a felét sem érték el az adóbevételek a mostaninak. Az előterjesztésben olvasható, hogy a 2024. évi költségvetési törvényben az önkormányzat általános működési feladatainak támogatására 100 millió 800 ezer forint jut az állami központi költségvetésből, ami 7,7 millióval több, mint az idén. Az előzetes számítások alapján a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál a 2023-as összegnél magasabb központi finanszírozással számolhat Algyő.

Rossz hír viszont, hogy emelkedik a szolidaritási adó: míg ebben az évben valamivel több mint 442 milliót fizetett be a központi büdzsébe Algyő, jövőre már 616,8 millió forintot kell.

Elfogadtak egy beszámolót az önkormányzat, intézményei és gazdasági társaságainak pályázati tevékenységéről is. Idén az önkormányzat mellett a Gyevikult Nkft., az Algyői Szivárvány Óvoda és az Algyői Könyvtár pályázott.

Tárgyalták a közterületek tisztán tartásáról, az elhagyott hulladék felszámolásáról és a hulladékszállítási díjkedvezményről szóló önkormányzati rendelet megalkotása című előterjesztést is. Erre azért volt szükség, mert megváltozott a helyi önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátási kötelezettsége, azt az állam vette át, mint állami hulladékgazdálkodási közfeladatot. A lakosokat az őket érintő fontosabb részletekről többek között a nagyközség honlapján és Facebook-oldalán, továbbá az Algyői Hírmondó hasábjain tájékoztatják.

A szociális tárgyú rendelet módosítása is a képviselők előtt volt. Erre azért volt szükség, mert a kormányhivatal módosításokat kért, például párhuzamosságok megszüntetését. Egyhangúlag támogatták az előterjesztést a képviselők.

Elfogadták a helyi esélyegyenlőségi programot, amely 2028-ig határozza meg a területtel kapcsolatos teendőket. A vonatkozó törvény értelmében minden települési önkormányzatnak ötévente, 5 évre szóló, helyi esélyegyenlőségi programot kell készítenie és elfogadnia. Ebben helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, erre alapozva pedig intézkedési tervet is kell készíteni. Elfogadták a programot.

Díjakról is döntöttek

A helyi adómértékek felülvizsgálata is megtörtént az ülésen. A képviselők úgy döntöttek, hogy nem emelnek 2024-ben. Később az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérleti díjának 2024-es mértékről is tárgyaltak. Jelenleg belterületi ingatlanok esetében 3 forint négyzetméterenként az fizetendő díj évente, míg a külterületen 2 forint. A bizottságok nem javasoltak emelést, amit a képviselők támogattak, azaz nem változik a díj mértéke jövőre.

Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok bérleti díja viszont emelkedik. A testület úgy döntött, hogy a KSH által közzétett éves inflációs mértékkel emelnek. A civil szervezetek által fizetett közüzemi hozzájárulás mértéke viszont nem változik jövőre.

Az önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok 2024-es évre vonatkozó bérleti díját is meghatározták. Molnár Áron megjegyezte, az Algyőn fizetendő bérleti díj mértéke messze elmarad a piaci ártól, szerinte a felénél is kevesebbe kerül jelenleg. Egyhangú döntést hozott a testület, így a Búvár utcai és az Egészségház utcai lakások esetében az éves infláció mértékével történő emelés történik, míg a Kastélykert utcai lakásnál 20 ezer forint lesz a bérleti díj.

Folytatják a programot

A rotavírus elleni védőoltási program folytatását is támogatták a képviselők. A célra 2 millió forintot különítettek el, a döntés meghozatalakor ugyanis még nem volt ismert, pontosan mennyibe kerül az oltóanyag. A programot a Gyevipatika is segíti, megrendelik és tárolják az oltóanyagot, ez így lesz jövőre is. A pénzből 150 adag vakcinát rendelnek meg, és mivel 3 adagot kell beadni egy gyermeknek, így összességében félszáz kisgyermek ingyenes oltását finanszírozza az önkormányzat.

Megkezdődhet a Kastélykert utca felújításának a tervezése a Téglás utcáig. Erre árajánlatot kértek be, és a legkedvezőbb, bruttó 2,5 millió forintos ajánlatot fogadták el. A napirendi pont kapcsán elhangzott, hogy nem csupán fel szeretnék újítani a szakaszt, hanem mellé kerékpárutat is terveznének.

Lesz bérkompenzáció

Megszavazták a képviselők, így minden önkormányzati cég dolgozója kap 13-ik havi bért. A Gyevikult Nkft. esetében ez 2,7 milliót jelent, Gyeviép Nkft.-nél 9 milliót, a Gyevitur Nkft.-nél 15,2 millió, míg az AKTV Kft.-nél 700 ezer forintot. Ez összességében 27,7 millió forintjába került az önkormányzatnak. Fő elvként a dolgozók 1 havi bért kapnak, ám indokolt esetben lehet differenciálni. Így legalább a havi bruttó bére felét biztosan megkapja mindenki, ha már legalább fél éve a társaság alkalmazottja.

Külön napirendi pont volt a bérkompenzáció az önkormányzat intézményeinek vezetői és dolgozói részére, ami a könyvtár az AESZI, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az óvoda dolgozóit érinti. A havi bruttó bér költsége itt 34,2 millió forint. A polgármester, az alpolgármester és az intézményvezetők 1 havi bruttó bérköltsége 4,2 millió forintot tesz ki. Ezt is megszavazták a képviselők.

Januárig visszamenőleg Füzesy István alpolgármester bérének kompenzációjáról is döntöttek. Molnár Áron kérte az előterjesztést. Emlékeztetett, hogy 2022-ben meghatároztak minden dolgozónak béremelést, intézményi céges dolgozónak és vezetőnek egyaránt. Ebből a körből az alpolgármester kimaradt, mivel az ő bére a településvezető fizetésétől függ. Megjegyezte, számított rá, hogy a kormányzat rendezi a polgármesteri béreket, ám ez nem történt meg. Molnár szerint nem igazságos és nem szerencsés, ha az egyik legnagyobb felelősséggel rendelkező munkatárs bére nincs kezelve, ezért egy összegű 15 százalékos bérkompenzációra tett javaslatot. Füzesy módosító javaslattal élt. Azt mondta, ha az ő bérét kompenzálják, akkor a polgármesterét is kellene. A két javaslatról külön szavaztak a képviselők, természetesen az érintetteket kizárták a szavazásból. Mindkét javaslat átment, így Molnár Áron és Füzesy István is kap bérkompenzációt.

 

További hírek

Nagyjából egy kilométer hosszon újul meg első ütemben a Kastélykert utca: kiszélesítik az utat és kerékpáros nyomot is kialakítanak – erről is döntöttek a képviselők az áprilisi testületi ülésen. Az is eldőlt, hogy 17 nyári tábort támogatnak, és az idősek támogatását kiterjesztették.

2024. május 28. | Önkormányzat Bővebben

Kerek évfordulót ünnepelhettünk idén, hiszen 30 éves az Algyői Faluház. A falunapi rendezvények is ez a kerek szám köré szerveződtek. Három napig kicsik és nagyok is találhattak érdekes és izgalmas programot maguknak.

2024. május 27. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2024. május 28-án megkezdi a Géza utca páratlan oldalán a járda felújítását. Az építkezés alatt a páros oldalon lakók is számíthatnak forgalmi akadályokra! Időpont: 2024. május 27. (hétfő) 18:00, helyszín: Géza u. és a Bányász u. sarka.

2024. május 25. | Önkormányzat Bővebben

2024. május 24-én Magyarkanizsán aláírtuk az „Atlétika mindenkinek” című közös projektünk partnerségi szerződését. Az IPA-Interreg program keretében 152.234.269-Ft vissza nem térítendő 95%-os támogatást nyert önkormányzatunk.

2024. május 25. | Sport Bővebben

×