Algyő
...a Tisza virága
  • 201712-tiszaparttel
  • kb slide 2017 nov
  • 201707-Tajhaz slide
  • 201707-furdo

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Sport u. 5. szám alatti, 1771/92 hrsz-on található ingatlan (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) részét képező 17,5 m2 alapterületű büfé helyiségeinek határozatlan idejű bérleti jogára, 3 hónap felmondási idő kikötése mellett.

A fent megjelölt helyiség kizárólag „iskolabüfé” üzemeltetése céljából bérelhető. Az „iskolabüfé” üzemeltetésekor pályázónak figyelembe kell vennie a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben foglalt szabályokat.

A pályázó által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
•    a pályázó nevét, címét,
•    a helyiség bérleti díjára tett konkrét ajánlatot,
•    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem adó, sem adók módjára behajtandó köztartozása nincs,
•    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban foglaltakat elfogadja.

A pályázathoz csatolni kell: a tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát.

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül azok részesülnek előnyben, akik a magasabb összegű bérleti díj fizetését vállalják.

A helyiség bérlőjét a pályázók közül a Képviselő-testület választja ki a 2016. február havi ülésén.

A bérleti jogviszony létesítésének feltétele: 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució letétbe helyezése.

A helyiség megtekinthető: A Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és üzemeltetési Csoportjával telefonon történt előzetes egyeztetést követően.
Tel.: 06-62/517-517

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 9-én 14.00 óra.

A pályázat benyújtandó: Algyő Nagyközség Önkormányzata részére (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) levélben vagy személyesen Angyal Zsolt aljegyzőnél.

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ülése (2017.11.23.)
Elég lett a háborúsdiból, új választást írnak ki

Elmérgesedett az algyői képviselő-testület két tábora közötti helyzet. A Csongrád megyei település a helyi fideszes többség miatt a polgármester munkáját akadályozva korábban több beruházástól is elesett. A legutóbbi tanácskozáson a testület végül a feloszlatás mellett döntött. Időközi választás várhatóan szeptemberben lesz.