Algyő
...a Tisza virága
 • 201712-tiszaparttel
 • kb slide 2017 nov
 • 201707-Tajhaz slide
 • 201707-furdo

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére.

A Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, a Borbála Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot, a Levendula Hotelt és az Algyői Tájházat üzemeltető szervezet.

Az ügyvezető feladata: A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság munkavállalói felett; Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan.
 • Helyzetelemzésre, a társaság működésére alapuló vezetői programot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok,
 • nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

 • legalább 3 éves, referenciákkal igazolt vezetői gyakorlattal,
 • hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal,
 • felsőfokú, tevékenységi körhöz kapcsolódó szakirányú képesítéssel rendelkezik,
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

A megbízás 2016. március 1. napjától tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)

A pályázat elbírálásának rendje:  A pályázatokat a Képviselő-testület 2016. február 18-ig bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:  A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2015. február 9. napján 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "Gyevitur Kft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ülése (2017.11.23.)
Elég lett a háborúsdiból, új választást írnak ki

Elmérgesedett az algyői képviselő-testület két tábora közötti helyzet. A Csongrád megyei település a helyi fideszes többség miatt a polgármester munkáját akadályozva korábban több beruházástól is elesett. A legutóbbi tanácskozáson a testület végül a feloszlatás mellett döntött. Időközi választás várhatóan szeptemberben lesz.