Algyő
...a Tisza virága
 • 201712-tiszaparttel
 • kb slide 2017 nov
 • 201707-Tajhaz slide
 • 201707-furdo

Algyő Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A közbeszerzési eljárás során nyertes cég a Creanova Szervezet- és Vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft. lett, aki 2009. szeptember 7-én kezdte meg a projekt megvalósítását. A képzéseken, tréningeken összesen 45 fő vett részt. Nemcsak a közszféra dolgozói, hanem a helyi civil szervezetek, vállalkozások képviselői is meghívást kaptak egy-egy, őket érintő témakör feldolgozására. A megvalósított projekt három fő területet ölelt fel: a döntési mechanizmus korszerűsítését, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítását és a partnerség erősítését. E fő területeken belül 15 részterület feldolgozása valósult meg a 10 hónap alatt. A képzéseken és tréningeken a polgármesteri hivatal dolgozói, szervezeteinek intézményvezetői és képviselői, valamint a helyi vállalkozó és civil szféra képviselői emberismeret, kommunikáció és kapcsolatépítés témakörében mélyíthették el ismereteiket. A projekt keretében riportok, felmérések készültek, megtörtént a szervezet átvilágítása, a súlyponti problémák diagnosztizálása. Ezekre alapozva készültek el a különböző tanulmányok, javaslatok, kézikönyvek a szervezet hatékonyabb működésére, működtetésére vonatkozóan. Az Algyő Nagyközség Önkormányzatát és intézményeit átfogó szervezetfejlesztés 2010. június 30-án fejeződött be.

A projekt megvalósításával a következő eredményeket értük el:

 • javult az információáramlás a szervezeten belül;
 • hatékonyabb lett az információáramlást a település lakossága és a polgármesteri hivatal között, ami javítja a közszolgáltatások minőségét;
 • javult a gazdasági feltételek elemzése;
 • erősödött a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet beépült a döntési folyamatokba, a komplex fejlesztési program által növekedett az állampolgár központúság;
 • erősödött a projekt szemlélet;
 • beépült az egyes tevékenységek fenntarthatóságának fontossága a szervezeti kultúrába;
 • a civil szervezetek teljesebb körűen bevonásra kerültek a tervezési és megvalósítási folyamatokba.

A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), a végrehajtásban közreműködő szervezet a VÁTI Nonprofit Kft FPÜ-ÁROP-EKOP Igazgatósága (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) volt.


kapcsolódó anyagok: Szervezetfejlesztési pályázatnak eredménydokumentumai (A tanulmányok .pdf kiterjesztésűek):
     - Változáskezelés, változásmenedzsment
     - Projektmenedzsment
     - Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés
     - Munkahelyi kapcsolatok: együttműködés és konfliktusok
     - Stakeholderek kezelése az önkormányzati projektekben
     - Szervezeti kommunikáció
     - Együttműködés és partnerség
     - Önkormányzati gazdálkodás
     - Működési Kézikönyv Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala számára

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ülése (2017.11.23.)
Elég lett a háborúsdiból, új választást írnak ki

Elmérgesedett az algyői képviselő-testület két tábora közötti helyzet. A Csongrád megyei település a helyi fideszes többség miatt a polgármester munkáját akadályozva korábban több beruházástól is elesett. A legutóbbi tanácskozáson a testület végül a feloszlatás mellett döntött. Időközi választás várhatóan szeptemberben lesz.