× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás az Algyői Könyvtár intézményvezetői álláshely betöltésére

|
2023. május 05. | Önkormányzat

Pályázati felhívás Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet az Algyői Könyvtár intézményvezetői álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre 2023. október 01-től 2028. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, Algyő, Kastélykert u. 63.

A magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok hatáskörébe utalnak.

Illetmény és juttatások: A díjazás megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az Algyő Nagyközség Önkormányzata és intézményei cafetéria juttatásairól szóló szabályzata irányadó.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint az OKJ szerinti segéd könyvtáros szakképesítés;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket;
 • iskolai végzettséget és képzettséget tanúsító okiratok másolata;
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá;
 • 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzését, igazolja, vagy vállalja annak 2 éven belüli megszerzését; (hiánya jogviszony bontó feltétel).

A beosztás betölthetőségének időpontja: A magasabb vezetői beosztás 2023. október 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

 • Postai úton a pályázatnak az Algyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.),
 • Személyesen benyújtva, Algyő Polgármesteri Hivatal (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) dr. Varga Ákos jegyzőnek.

A borítékra fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő számot, valamint a munkakör megnevezését. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15. 12:00 óra

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban meghatározottak által írásban foglalt véleményeket mérlegelve az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati hirdetmény közzétételének helye:

 

További hírek

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

A kosárfonás régi, hagyományos mesterség, azonban egyre kevesebb kézművest lehet találni, aki őrzi még a gyevi kosárfonók titkait. Szalmáné Simon Éva Alkotó-díjas szakemberünk nemcsak ismeri csínyjt-bínyját ennek a technikának, de szívesen tanítja is azt.

2024. június 26. | Kultúra Bővebben

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. július 1-én, hétfőn az Algyői Polgármesteri Hivatal zárva tart.

2024. június 25. | Önkormányzat Bővebben

×