× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat 11 lakásingatlan kedvezményes használatára

|
2023. május 30. | Önkormányzat

Az „Esély Otthon az algyői fiataloknak" (EFOP-1.2.11-16-2017-00045) elnevezésű pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti ingatlanban 13 lakás került kialakításra.

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 11 lakásingatlan kedvezményes használatára az alábbi feltételekkel:

1. A bérbeadás jogcíme: 
A bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény igazolt rezsiköltségének (áram, gáz, víz, internet), valamint 15.000,- Ft közös költség megfizetésére köteles havonta.

2. A lakás bérlőire vonatkozó kötelezettségek:

 • A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó-, vagy tartózkodási lakóhelyet létesít.
 • A bérlő köteles közösségi célú önkéntes tevékenység végzésére évente 20 óra időtartamban, írásban igazolva a támogatási megállapodásban kijelölt önkormányzati intézmény-, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság-, vagy önkormányzat által támogatott civil szervezet rendezvényén, valamint vállalja a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvételt évente 2 alkalommal.
 • A beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen, vagy részt vesz a projekt keretén belül megvalósuló hazai és uniós pályázati programokban és részt vesz a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeret átadásba. 

3. A lakásra vonatkozó egyéb feltételek:

Bérleti szerződés megszűnésekor bérlő a lakást az eredeti állapotában köteles visszaszolgáltatni.

A pályázó vállalja bérleti jogviszony létrejötte esetén az Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001.(VIII.4.) önkormányzati rendelet, az 1993. évi LXXVIII. törvény helyiségbérletre vonatkozó szabályai, az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az „Esély Otthon az algyői fiataloknak” lakhatási támogatásról szóló 12/2019. (V.3.) önkormányzat rendeleteiben foglalt kötelezettségek teljesítését. 

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • formanyomtatványon benyújtott pályázati adatlapot;
 • formanyomtatványon benyújtott összeférhetetlenségi nyilatkozatot;
 • formanyomtatványon benyújtott jövedelemigazolást, ill.
 • 100.000,- Ft összegű kaució megfizetésének vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Csoportjához kell benyújtani, 2023. június 14. napon 12 óráig.

A pályázatra jelentkezhetnek azon 18 – 35 év közötti személyek, akik Algyő településen lakcímmel rendelkeznek, akik Algyőről elszármazottak és visszaköltöznének, valamint akik Algyőn letelepednének.

A bérlakásokra pályázatot nyújthat be, aki önkormányzati bérlakással, társbérleti lakásrésszel, illetve saját tulajdonú belterületi lakástulajdonnal nem rendelkezik.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van. Nem lehetnek a beköltözők az Önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti közeli hozzátartozói. A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében kialakított ingatlan(ok)nak.

A pályázat elbírálása során előnyben részesíthető:

  1. a pályázó, aki Algyő településen lakcímmel rendelkezik;
  2. beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál a 30. életévüket el nem érő pályázók, valamint a gyermekes családok;
  3. aki a projekt keretében megszervezett mentorprogramon (életpálya tervezést segítő helyi programok), képzésen - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontban meghatározott programot -, részt vesz;
  4. aki foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

6. A pályázat elbírálása:

A támogatás elbírálásáról a Humán és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Ha az azonos feltételek mellett pályázó, előnnyel nem rendelkező pályázók száma meghaladja a szabad lakások számát, akkor a lakáshoz jutás nyilvánosan tartott sorsolás útján kerül megállapításra. Azon pályázók, akik a sorsolás alkalmával nem jutottak lakáshoz, és a jövőben is fenntartják igényüket, lakás megüresedése esetén előnyt élveznek a későbbi pályázókkal szemben. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján, és a helyben szokásos módon is közzéteszi. A pályázat nyertese az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti meg a bérleti szerződést a bérbeadóval. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a pályázata, illetve kijelölése hatályát veszti.

A lakásingatlanok 2023. szeptember 01. napjától vehetők bérbe.

7. A lakások adatai:

 • 1. lakás nagysága: 50 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
 • 2. lakás nagysága: 48 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
 • 3. lakás nagysága: 52 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 4. lakás nagysága: 53 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 5. lakás nagysága: 54 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 6. lakás nagysága: 52 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 7. lakás nagysága: 53 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 8. lakás nagysága: 53 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 9. lakás nagysága: 51 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 11. lakás nagysága: 65 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
 • 12. lakás nagysága: 59 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.

8. A pályázati kiírás alapját képező az Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001.(VIII.4.) önkormányzati rendelet, az 1993. évi LXXVIII. törvény helyiségbérletre vonatkozó szabályai, az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az „Esély Otthon az algyői fiataloknak” lakhatási támogatásról szóló 12/2019. (V.3.) önkormányzat rendelete megtekinthetők Algyő Nagyközség Önkormányzatának honlapján, valamint az Algyői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázatokat Algyő Nagyközség Önkormányzatához (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kizárólag személyesen lehet benyújtani 2023. június 14-én, szerdán 12 óráig a hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: Lepényné Pocsai Dorina Lepényné Pocsai, tel.: +36 62 517517 / 916 mellék

 

További hírek

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

A kosárfonás régi, hagyományos mesterség, azonban egyre kevesebb kézművest lehet találni, aki őrzi még a gyevi kosárfonók titkait. Szalmáné Simon Éva Alkotó-díjas szakemberünk nemcsak ismeri csínyjt-bínyját ennek a technikának, de szívesen tanítja is azt.

2024. június 26. | Kultúra Bővebben

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. július 1-én, hétfőn az Algyői Polgármesteri Hivatal zárva tart.

2024. június 25. | Önkormányzat Bővebben

×