× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Lakáspályázat

|
2023. május 30. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. I. emelet 4. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2023. július 01-től.

 1. A pályázaton részt vehetnek:
  • önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek,
  • akik kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó,
  • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár,
  • legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn,
  • 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaukciót fizetnek meg.
 2. Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:
  1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják,
  2. lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek,
  3. egy vagy több gyermeket nevelnek,
  4. első lakásszerzők.
 3. Kizáró okok a pályázónak:
  • a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú,
  • lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
  • korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
  • lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el,
  • lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette,
  • 60 napon túli köztartozása áll fenn.

   Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
 4. A lakások adatai: Algyő, Egészségház u. 42. I. em.
  • 4.79,5 m2 alapterület, 3 szoba
  • komfortfokozata: összkomfort
  • bérbeadás jogcíme: költségalapú
  • lakbér: 55.173.,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
 5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel megszüntethető.
 6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2023. június 14-én, szerdán 12 óráig kizárólag személyesen, az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
 7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2023. június 22. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. 

ügyintéző: Lepényné Pocsai Dorina tel: +36 62 517517

 

További hírek

A MÁV vizsgálja a vasútvillamos menetrendjének lehetséges sűrítését, ugyanis a már több mint két éve Szeged és Hódmezővásárhely belvárosai között ingázó járaton egyre többen vannak, reggelente alig lehet felférni a szerelvényekre – értesült a Szegeder.

2024. február 29. | Napjaink Bővebben

A temető bejárati részén és a ravatalozó környékén 2024. március 1-én pénteken megkezdődnek a térkő felújítási munkálatok. A Gyeviép Nkft. által végzett beruházás várhatóan több hetet vesz igénybe.

2024. február 29. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői Könyvtár újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

Önkormányzatunk részt vett Makón a víziturizmus fejlesztésével foglalkozó konferencián. A Marost érintő határon átnyúló tervek mellett információt kaptunk a magyarországi víziturizmus fejlesztési irányairól, valamint az alsó-Tisza és a Maros aktív víziturisztikai fejlesztési terveiről.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör pályázatot hirdet, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a Gyevikult Nkft. támogatásával: JELEK 2024 Irodalmi Pályázat címmel.

2024. február 22. | Kultúra Bővebben

×