× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Koncessziós pályázat víziközművek üzemeltetésére

|
2023. március 10. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata (címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., a továbbiakban úgyis mint “Kiíró”, vagy az “Ellátásért Felelős”), mint Ellátásért Felelős a 46/2023. (II.23.) számú képviselő testületi határozat alapján, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban a Vksztv.) 15. § -ában és 27. § -ában, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Vhr.) II. fejezetében meghatározottak figyelembe vételével, koncessziós pályázatot ír ki az Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésére, ivóvíz- és a szennyvíz ágazatban, az alábbiak szerint:

Az Ellátásért felelős/Kiíró adatai:

 • neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata
 • székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
 • nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár
 • törzskönyvi azonosító száma: 726973
 • államháztartás egyedi azonosító száma: 736570
 • adószáma: 15726975-2-06
 • törvényes képviselője: Molnár Áron polgármester
 • telefonszáma: +36 62 517517
 • e-mail címe: titkarsag@algyo.hu
 • hivatali kapu:
  • Önkormányzat rövid neve: ALGYOONK
  • KRID azonosító: 553094979
 • weblapja: www.algyo.hu

Az Ellátásért felelős/Kiíró kapcsolattartója:

A pályázat tárgya: Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek üzemeltetése (ivóvíz- és a szennyvíz ágazatban) a Vksztv. 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti koncessziós szerződés keretében, a Vksztv. IV. fejezet 9. pontjának figyelembe vételével.

A Vksztv. 15. § (1) bekezdése szerint a vízközmű-üzemeltetési jogviszonyra (létesítésére, tartalmára, módosítására, megszüntetésére) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény rendelkezései szerinti elvek mentén, a Vksztv.-ben foglalt speciális szabályokat kell alkalmazni.

A pályázati eljáráson való részvétel feltétele a Pályázati kiírási dokumentáció megvásárlása.

A Pályázati kiírási dokumentációval kapcsolatos adatok:

 • Beszerzésének helye és módja: a jelen hirdetmény közzétételétől kezdődően a Kiíró székhelyén: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., munkanapokon 8:00-15:30 óra között.
 • Pályázati Kiírási Dokumentáció vételára: 500.000,- Ft + ÁFA.
 • A vételárat Algyő Nagyközség Önkormányzata 12067008-00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésről szóló igazolás bemutatása a Pályázati Kiírási Dokumentáció Pályázó részére való átadásának feltétele.
 • Beszerzésének jogvesztő határideje: 2023. március 20. napja délelőtt 10:00 óra.

Pályázat benyújtásának jogvesztő határideje: 2023. május 19. délelőtt 10:00 óra.

A Pályázatot írásos formában, a Kiíró székhelyén: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., munkanapokon 8:00-15:30 óra között lehet benyújtani.

Algyő Nagyközség Önkormányzata ezúton felhívja a Tisztelt Pályázókat a koncessziós pályázat benyújtására!

 

További hírek

A MÁV vizsgálja a vasútvillamos menetrendjének lehetséges sűrítését, ugyanis a már több mint két éve Szeged és Hódmezővásárhely belvárosai között ingázó járaton egyre többen vannak, reggelente alig lehet felférni a szerelvényekre – értesült a Szegeder.

2024. február 29. | Napjaink Bővebben

A temető bejárati részén és a ravatalozó környékén 2024. március 1-én pénteken megkezdődnek a térkő felújítási munkálatok. A Gyeviép Nkft. által végzett beruházás várhatóan több hetet vesz igénybe.

2024. február 29. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői Könyvtár újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

Önkormányzatunk részt vett Makón a víziturizmus fejlesztésével foglalkozó konferencián. A Marost érintő határon átnyúló tervek mellett információt kaptunk a magyarországi víziturizmus fejlesztési irányairól, valamint az alsó-Tisza és a Maros aktív víziturisztikai fejlesztési terveiről.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör pályázatot hirdet, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a Gyevikult Nkft. támogatásával: JELEK 2024 Irodalmi Pályázat címmel.

2024. február 22. | Kultúra Bővebben

×