× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Fehér Ignác Tanulmányi Ösztöndíj pályázat

|
2024. június 13. | Oktatás

Algyő Nagyközség Önkormányzata Ösztöndíj Pályázatot hirdet azon hallgatóknak, akik a pályázati felhívás közzétételének időpontját megelőző legalább két évben algyői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és a diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben, nappali vagy levelező tagozaton, önköltséges vagy államilag finanszírozott képzésben tanulmányokat folytatnak, és az elbírálást megelőző félévben az igazolt tanulmányi átlaguk elérte a 4,2-es átlagot, és a pályázat beadásakor 27 évesnél fiatalabbak.

A pályázat célja, hogy támogatást biztosítson a Fehér Ignác Tanulmányi Ösztöndíj segítségével a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges algyői tanulóknak.

A hagyományos tanulmányi átlag megállapítása az oktatási intézmény által igazolt hagyományos tanulmányi átlag eredménye és a teljesített kreditek összege alapján történik.

Első évfolyamos hallgatók esetén ösztöndíj az első tanév első félévének lezárása után állapítható meg.

Az ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell:

  1. a hallgatói jogviszony igazolást;
  2. az oktatási intézménnyel hitelesített, hagyományos tanulmányi átlag eredményét és a teljesített kreditek összegét tartalmazó igazolást;
  3. pályázati adatlapot.

A beérkezett pályázatokat a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj odaítélése egy tanulmányi félévre történik. Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján a pályázatban megjelölt, a pályázó nevére szóló bankszámlára történő utalással, kivételes esetben postai úton folyósítható.

A szeptember 1. – január 31. napja közötti 5 hónapra megállapított ösztöndíj, illetve a február 1. – június 30. napja közötti 5 hónapra megállapított ösztöndíj egyösszegben kerül kifizetésre.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. július 31 (szerda) 12 óra.

A pályázat benyújtása történhet személyesen az Igazgatási és Szociális csoportnál ügyfélszolgálati időben, hétfőn 8.00-15.00 óráig, szerdán 08.00-17.00 óráig és pénteken 8.00-12.00 óráig, postai úton: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., vagy ügyfélkapun keresztül (Algyői Polgármesteri Hivatal KRID: 406123125)

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető: Volford Beáta szociális ügyintéző, tel.: +36 62 517517 / 927-es mellék
Rendelet elérhetősége: https://or.njt.hu/eli/v01/726973/r/2023/19

 

További hírek

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

A kosárfonás régi, hagyományos mesterség, azonban egyre kevesebb kézművest lehet találni, aki őrzi még a gyevi kosárfonók titkait. Szalmáné Simon Éva Alkotó-díjas szakemberünk nemcsak ismeri csínyjt-bínyját ennek a technikának, de szívesen tanítja is azt.

2024. június 26. | Kultúra Bővebben

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. július 1-én, hétfőn az Algyői Polgármesteri Hivatal zárva tart.

2024. június 25. | Önkormányzat Bővebben

×