Algyő
...a Tisza virága

A romániai község a Béga-közben, a Béga-csatorna mentén fekszik Temesvártól DNy-ra fekszik és határos Jugoszláviával. 1785-ben gróf Buttler János Heve vármegyei magyarokkal telepítette be. A Berekszó és a Béga áradásai miatt lakosai részben elvándoroltak, helyükre német telepesek költöztek.

Újvár hat faluból tevődik össze: Ótelek, Aurélháza, Jánosfölde, Magyarszentmárton és Pusztinis. Újvár, Ótelek és Jánosfölde területén már 1785-ban magyar és német családok laktak. Pusztinics 1767-ben lett betelepítve román nemzetiségű Maros menti lakosokkal. 

A lakosság száma a következőképpen oszlik meg a hat település között: Újvár -1212 fő, Jánosfölde – 814, Ótelek – 823, Pusztinis – 695, Aurélháza – 520, Magyarszentmárton – 258 lakos. Összetétele: román (2643 fő), magyar (1433), német (119 fő), roma (122 fő), szerb (13 fő).

Újvár községben 1997-ben az ásatások során leleteket találtak a csiszolt kőkorszakból, bron- és vaskorszakból és nyomatokat találtak a dako-román középkorból. A kutatások és ásatások során egy domborulatban két középkori temetőre bukkantak és XII-XIV. századbeli lakóhelyeket találtak.

A település síkságon fekszik enyhe lejtéssel nyugatra, gabona és zöldségfélék termelésére alkalmas, valamint ipari növények termesztésére (gyógy- és textilnövények). Két állami mezőgazdasági vállalat tevékenykedik, amelyek saját gépállomással rendelkeznek. Az ipari tevékenységek közül megemlíthetjük a gabona őrlést, kenyérsütést, kereskedelmet, a könnyű ipart, amely olasz-román közös vállalkozás.