Algyő
...a Tisza virága

Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítása

Az EU által támasztott szigorúbb követelményeknek meg kellett felelni, ezért a kötelező fejlesztések megvalósítása elkerülhetetlenné vált. A tisztítási technológiák megvalósításával lehetett elérni, hogy a szolgáltatott ivóvízben a határértékek teljes mértékben megfeleljenek az EU előírásoknak.
Szeged öt vízmű telepén épült ki ivóvíztisztító berendezés arzén és ammónium eltávolításra.
Az üzemeltetési vízjogi engedély- és a technológiák UV fertőtlenítő egységekkel történő kiegészítésére vonatkozó létesítési engedély kérelem 2016. december 28-án a Vízügyi Hatósághoz beadásra került, az engedélyeket megkaptuk.
A tisztítóművek próbaüzeme mellett megtörtént az UV berendezések beépítése, illetve folytattuk a végleges üzemeltetéshez szükséges jelentős kivitelezési munkákat. A technológiai rendszerek ismételt fertőtlenítését követően a tisztítóművek próbaüzeme folytatódott. Megfelelő kémiai, bakteriológiai és mikrobiológiai vízvizsgálati eredmények után került hálózatba bocsátásra a nyers kútvízzel kevert tisztított víz, először a II. sz. (2017. 03. 04.), majd a III. sz. és az Északi Vízműről. Ezt követően a IV. sz. vízműtelep tisztítási technológiáján kezelt vizet, majd az V. sz. vízműtelepről április 13-án juttattuk először a települési hálózatba. Az üzemeltetési vízjogi engedélyben a Hatóság előírt a hálózatra bocsátást követően egy 6 hónapos monitoring időszakot, mely időtartam alatt a hatóság által előírt rendszerességgel fizikai-kémiai, bakteriológiai és mikrobiológiai mintavételekkel ellenőriztük a tisztítóművek üzemét. A vízműtelepi és vízműtelepek körzetében vett hálózati minták vizsgálati eredményeit folyamatosan megküldtük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez.
Várható volt, hogy lesznek az indulásnál problémák, ezek elsősorban szín és szagproblémák, azaz sárga és/vagy termálvíz-szagú a víz. Ennek az az oka, hogy az új technológiával megtisztított víz összetétele megváltozott az eddig megszokotthoz képest, vannak anyagok, amelyek kicsapódnak belőle, és vannak, amelyek beleoldódnak, pl. a városi és a házi vízvezetékrendszerek falán található lerakódásokból, az úgynevezett biofilm rétegből.
Felhívtuk a fogyasztóink figyelmét, amennyiben a házi vízmelegítőkből kifolyó melegvíz kellemetlen, termálvíz-szagú, a vízmelegítő tisztítása is szükséges lehet, valamint javasolt a vízmelegítőket (mind a víztárolós, mind az átfolyós rendszerűeket) negyedévente néhány órára magas hőmérsékletre, 70 C°-ra állítani, majd kifolyatni, ezzel a módszerrel megszüntethető a kellemetlen szag. A megváltozott vízösszetétel hatására új egyensúly alakul ki a csővezetékekben.
A vízvezetékek belső falán lévő rétegből bizonyos anyagok kioldódnak, illetve kicsapódnak (pl. vassók, amelyek színesek, sárgák, de az egészségre ártalmatlanok, illetve vashidroxid, ami sárgás elszíneződést, üledékes lerakódást okoz). Ebben az esetben a víz intenzív folyatás, öblítés és ülepítés után fogyasztásra alkalmas.
A biofilm réteg tartalmazhat szerves anyagot is, amelyből ammónia, valamint kénhidrogén gáz képződhet. Ezek kellemetlen, de ebben a koncentrációban nem ártalmas anyagok, és az új egyensúly beállta után tovább már nem fognak képződni.
A szaghatást fokozhatja az is, hogy az ivóvizet mélyfúrású kutakból hozzuk a felszínre, néhol jelentős mélységből szinte meleg víz jön fel, amelynek természetes termálvíz szaga van.
A Szegedi Vízmű fokozatosan állt át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers vizet a tisztított vízzel együtt, keverve engedjük az ivóvíz-hálózatra), lehetőségeink és tudásunk kihasználásával megteszünk mindent, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk a fogyasztóknak. A hibabejelentéseket elemezzük, és minden esetben azonnal intézkedünk, beavatkozunk, ha szükséges, pl. a hálózat tisztításával.
Annak érdekében, hogy meggyorsítsuk az új egyensúlyi állapot beállását, kétféle csőtisztító eljárást alkalmazunk. Az egyik, amikor felgyorsítjuk az áramlást, hogy a cső belső falán lévő biofilm leválás gyorsabban történjen meg, és az üledék ne kerüljön a fogyasztóhoz. A másik eljárás a csövek mechanikus tisztítása, ami során speciális szivacslövedék segítségével távolítjuk el a csövek belsejéből a lerakódást. Elkerülhetetlen, hogy az így a vízáramba kerülő anyagokból valamennyi a fogyasztóhoz kerüljön. Ez egy rövid ideig tapasztalható, de jelentős változást okoz a színben, esetleg szilárd üledék is megjelenhet.
A próbaüzem elindításakor jeleztük, hogy lesz egy átmeneti időszak, amíg a rendszer „beáll”, és kialakul egy üzemelési egyensúly. Ez az átmeneti időszak még tart, azonban már lényegesen kevesebb alkalommal fordulnak elő vízminőségi panaszok. Azonban egy-egy havária (pl.:csőtörés) esetében intenzívebben jelentkeznek ezek a panaszok.
A Szegedi Vízmű telepeiről az előírásoknak megfelelő víz kerül a hálózatba, és a szakembereink mindent megtesznek, hogy ez az átmeneti állapot a lehető leggyorsabban megszűnjön, és az új egyensúly beálljon a csővezetékekben.
A problémák mielőbbi felderítésében és megoldásában továbbra is kérjük a fogyasztóink együttműködését. Felhívtuk a figyelmet, hogy ez idő alatt a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépekre, berendezésekre (pl. vízmelegítők, bojlerek, vízszűrők) fokozottan figyeljenek, azok rendszeres tisztítását, karbantartását végezzék, végeztessék el időben.
Több alkalommal egyeztettünk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének képviselőivel a víztisztítók beüzemeléséről, az üzemvitel tapasztalatairól, a felhasználói panaszok kezeléséről.
A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében Társaságunk az elosztóhálózat fokozott öblítését, a tárolók tervezettnél többszöri tisztítását és fertőtlenítését végezte, illetve végzi. A tisztítási technológiák tölteteit időszakosan fertőtlenítjük. A jelenlegi panaszok elszórtan jelentkeznek, általában helyi problémák, melyek közül néhányat a telekhatáron belüli csővezetékek szennyeződése, vagy a víztárolók, vízszűrők, melegvíztárolók karbantartási hiánya okoz.
Hálózati monitoring keretében helyszínrajzon rögzítjük a bejelentések helyszínét és az ott vett vízminták kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai paramétereit.
2017. december 1-én benyújtottuk az üzemeltetési vízjogi engedély módosítására irányuló kérelmet, az engedélyt megkaptuk.
Kutatási programot indítottunk el, kísérletek kísérleteket végzünk annak érdekében, hogy a szolgáltatott víz megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak.

Kémiai, bakteriológiai, mikrobiológiai jellemzők

Algyő területén az ivóvízellátást jórészt az Északi vízmű biztosítja, melynek kútjai jó minőségű vizet termelnek.
A vízminták vételét és kémiai vizsgálatait laboratóriumunk, a mikrobiológiai vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet végezte el. A termelt és szolgáltatott ivóvizet minősítettük a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint.
A szolgáltatott ivóvíz kémiai vizsgálatát Algyő területén, fogyasztói pontként a Polgármesteri Hivatalban végeztük 25 alkalommal. Bakterológiai, mikrobiológiai mintát 31 alkalommal vettünk.