Algyő
...a Tisza virága

20170824 negyszog toAlgyő Nagyközség Önkormányzata 49.000.000,- Ft összköltségű, 100%-os támogatást nyert a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006 projekt azonosítójú - Az algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése -  c. pályázaton belül.

Rövid összefoglalás a projektről

Algyő település belterületi csapadékvizeinek egy része jelenleg a 47-es számú főút alatti átereszeken keresztül a beavatkozással érintett növényzettel sűrűn benőtt, vízállásos területre érkezik. Erről a területről a vizek szabályozás nélkül egy vezérárok szerű nyomvonalon keresztül tovább folynak a Tökösdűlői csatornába. A záportározó vizeit befogadó Tökösdűlői csatorna a vízgyűjtő területén keletkezett vizek elvezetését szolgálja, azonban ez a síkvidéki kis esésű belvízcsatorna mentén is szélsőséges hidrometeorológiai helyzet esetén kialakulhatnak felszíni elöntések.

A település külterületén tervezett záportározó lehetővé tenné a belterületen összegyűjtött csapadékvizek felszíni befogadóba való késleltetett levezetését, továbbá a csúcsidejű vizek átmeneti tározásával lehetővé válik az ütemezett vízlevezetés. A tározó vízszintszabályozására tervezett műtárgy lehetővé teszi a csapadékvizek helyben tartását, mely egyrészt a belvízi időszakokban történő hatékonyabb belvízmentesítést, valamint a vízhiányos időszakokban a helyi vízkészletek megőrzését segítené elő.

Az ismertetett műszaki megoldással csökkenthető a Tökösdűlői csatorna terhelése nagy záporok esetén. Kis beruházási költséggel, egy új vízszintszabályzó műtárgy megépítésével a víztestek közötti ütemezett, szabályozott vízátadás lehetősége a befogadó vízfolyás kiegyenlítettebb vízjárását eredményezi, mert a keletkező többletvizek tárolása mellett, folyamatos elvezetést tesz lehetővé.

A záportározó helyének választott terület összeköttetésben van a befogadó Tökösdűlői csatornával, viszont a záportározó és a csatorna közötti vezérárok rekonstrukciót igényel, mert az jelentősen feliszapolódott, fákkal, bokrokkal benőtt. Tehát a befogadó vízfolyás rendelkezésre áll, a vizek eddig is ebbe a csatornába kerültek levezetésre, csak mostanáig irányítatlanul, szabályozás nélkül folytak a vizek a befogadóba.