Algyő
...a Tisza virága
 • 201712-tiszaparttel
 • kb slide 2017 nov
 • 201707-Tajhaz slide
 • 201707-furdo

2010. augusztus 31-ével lezárult a „Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn” című pályázat, melyet Algyő Nagyközség Önkormányzata nyújtott be. Projektcél volt,  hogy a 2006 szeptemberében megkezdett kompetencia alapú oktatást újabb kompetenciaterületek bevezetésével tudják majd színesíteni az algyői közoktatási intézmények. A kompetencia alapú oktatás révén pedagógusaink a gyermekeknek olyan használható tudást adnak, amelyeket tapasztalati úton szereznek meg, és ezt a megszerzett tudást az élet különböző területein, élethelyzetekben alkalmazni is tudják.

A projekt végrehajtásában az Algyői Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda vettek részt.

Az általános iskolában a program célja volt a hatékony tanuló-megismerési technikák bevezetése, széles körű és személyre szabott készség- és képességfejlesztés, a játékos ismeretszerzés, élménynyújtás, a harmonikus személyiség fejlesztése, egészséges életmódra és hagyománytiszteletre nevelés.  A pályázat lehetőséget biztosított erdei iskola, múzeum- és zoopedagógiai foglalkozások, valamint a Pedagógiai Programban szereplőkön kívül egy-egy újabb témahét és projekthónap bevezetésének támogatására. A tantestület tagjai részt vettek az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzésben, parlagfű-képzésben, a pályázatba bevont pedagógusok pedig 150-210 óra továbbképzésen vettek részt, munkájukat szaktanácsadók segítették. A tanév végére három intézményi innováció készült, amelyek megtalálhatók az iskola honlapján.

Az iskolában a 2009/2010-es tanévben a pályázatban az alábbi osztályok és pedagógusok vettek részt:

 • Ficsórné Réti Emese – idegen nyelv: angol – 5. a osztály
 • Janek Erzsébet – idegen nyelv: angol – 4. a osztály
 • Leléné Gonda Irén – életpálya építés – napközi V. csoport
 • Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály
 • Pallagi Anna – életpálya-építés – napközi I. csoport
 • Tóthné Molnár Ágota – matematika – 2. b osztály
 • Újváriné Lőrincz Tünde – szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály
 • Szabó Leonóra – szakmai vezető

A program keretében bevezették a tantárgytömbösített oktatást:

 • Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály
 • Újváriné Lőrincz Tünde – magyar nyelv és irodalom – 7. b osztály

Megszervezték a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatást is:

 • Ficsórné Réti Emese – idegen nyelv: angol – 5. a osztály
 • Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály
 • Újváriné Lőrincz Tünde – magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály

Az óvodában a szintén 2006-ban megkezdett kompetencia alapú óvodai nevelés gazdagítja a gyermekek óvodai életét, változatos, sokoldalú fejlődést biztosít számukra. Az óvónők olyan kompetenciákat, ismereteket, képességeket fejlesztenek, amelyek segítik az alkalmazkodást, érvényesülést a felgyorsult világunkban. Cél a kompetencia alapú óvodai nevelés alkalmazásával az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés, differenciálás, a gyermek megismerése, fejlődésének nyomon követése.

A TÁMOP 3.1.4 projekt kapcsán az algyői Szivárvány Óvodában megvalósult feladatok:

 1. Nevelőtestületi felkészítő nap a projekt indításakor
  A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintő, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az óvodahasználók képviselői számára. Célja, hogy a program kezdetétől a pedagógusközösség egésze és az óvodahasználók tisztában legyenek a fejlesztés céljaival, irányaival, a tervezett tevékenységekkel, a vezetői elkötelezettséggel.
 2. Helyi nevelési program módosítása
  A helyi nevelési program fejlesztése a kompetencia alapú óvodai nevelés módszertani eljárások adaptációjához.
 3. Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás
  Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítésére, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett és kipróbált „jó gyakorlatok” megismerése és adaptációja. Célja, hogy a pedagógusok egymástól tanulják meg a pedagógiai gyakorlatukban bevált szakmai eszközrendszer adaptációját az intézmény helyi sajátosságainak megfelelően. Két „jó gyakorlat” megvásárlására került sor, melyek azokat a pedagógiai igényünket szolgálták, melyek a sikeresebb, hatékonyabb módszertani megújulásunkat segítette.
 4. Az óvodapedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenysége
  Az intézmény pedagógusai, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztése, a képességfejlesztés eszköztárának létrehozása.
  Három önálló fejlesztési innovációs tevékenység valósult meg, melyek a következők:
  Óvodai fejlesztő programot dolgozott ki Sárkány Éva óvodapedagógus Agykontroll címmel,
  Óvoda-iskola átmenet programját készítette el Bakosné Szöllősi Ágnes óvodapedagógus,
  Interaktív tábla alkalmazása a fejlesztő munkában, Kovácsné Budai Éva fejlesztő pedagógus dolgozta ki.

Az óvodában a 2009/2010-es nevelési évben a pályázatban az alábbi csoportok és óvodapedagógusok vettek részt:

 • Bakosné Szöllősi Ágnes – Maci csoport – 26 fő, 6-7 éves
 • Sárkány Éva – Napraforgó csoport – 21 fő, 4-5 éves
 • Ozsváth Lászlóné – óvodavezető
 • Kovácsné Budai Éva – fejlesztő pedagógus
 • Görög Annamária – szakmai vezető

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ülése (2017.11.23.)
Elég lett a háborúsdiból, új választást írnak ki

Elmérgesedett az algyői képviselő-testület két tábora közötti helyzet. A Csongrád megyei település a helyi fideszes többség miatt a polgármester munkáját akadályozva korábban több beruházástól is elesett. A legutóbbi tanácskozáson a testület végül a feloszlatás mellett döntött. Időközi választás várhatóan szeptemberben lesz.